محدودیت های مفصلی

ارتباط با ما

  تهران - مرزداران - خیابان ایثار - روبروی مسجد امیر- ساختمان افراء - طبقه ششم واحد ۳۷

درباره ما

ارائه دهنده خدمات طب کار

بررسی و تجزیه تحلیل حوادث ناشی از کار و بیماریهای حرفه ای 

ارائه دهنده خدمات مطبی شامل بیماری های عضلانی ، اسکلتی و تنفسی